Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach  Sławomir Dobosz Kancelaria nr I działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Żarach. Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żarach obejmuje miasta i gminy:

Kancelaria Komornika przy Sądzie Rejonowym w Żarach Sławomira Dobosza nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.