O kancelarii

Kancelaria została utworzona przez komornika Sławomira Dobosza, celem realizowania jego ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:
– egzekucji świadczeń pieniężnych
– zabezpieczeń
– eksmisji
– wydania nieruchomości
– wydania ruchomości
– spisów inwentarza


Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.

 

Kancelaria wykorzystuje szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają w znaczny sposób skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika

Korzystamy też z systemów wspierających obsługę administracyjno-biurową postępowań prowadzonych przez Kancelarię:

– Compas

– Finto

-Asystent EPUAP

– ZUS importer

– Księgowacz

– Masowe EKW